Telekonsultacje dermatologiczne

Szanowni Pacjenci! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz apelami o pozostawanie w domach- konsultacje dermatologiczne będą odbywać się głównie drogą e-mailową. System telemedyczny wydaje się być najbezpieczniejszą drogą kontaktu w czasie epidemii. Z uwagi na fakt, iż jest to nowa forma komunikowania się z Państwem proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Procedura będzie wyglądać następująco:
  1. Na adres e- mailowy dermatolog@kodent.bochnia.pl, którego WYŁĄCZNYM odbiorcą jest lek. Marta Węgrzyn specjalista dermatolog-wenerolog pacjent wysyła wiadomość, która zawiera:
   • imię i nazwisko pacjenta
   • pesel
   • adres zamieszkania ( ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
   • nr telefonu pacjenta i/lub opiekuna prawnego
   • dane osoby, którą Pacjent upoważnia do wglądu w dokumentację lub wyraźna informacja o nieupoważnianiu nikogo
   • Fotografię zmian skórnych ( całościowo oraz w zbliżeniu). Proszę o możliwie jak najlepszą jakość zdjęć, w dobrym oświetleniu
   • Opis dolegliwości ( czas powstania zmian, czy towarzyszy im świąd/ pieczenie/ ból ( intensywność można określić w skali 1-10), czy świąd nasila się w nocy? Po kontakcie z wodą?). Jakie leczenie było stosowane dotychczas ? Czy podobne zmiany występują u członków rodziny?
   • Informację o innych chorobach, stosowanych aktualnie lekach
   • Informację o uczuleniach, w tym na leki ( w razie ich braku proszę wyraźnie wpisać „brak uczuleń”)
   • Informację o treści: wyrażam zgodę na przeprowadzenie e- wizyty, udzielenie mi e-porady oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej
  2. Po otrzymaniu i przeanalizowaniu wiadomości e-mail lekarz Marta Węgrzyn udzieli odpowiedzi czy pomoc bez bezpośredniego kontaktu jest możliwa, poda wycenę porady a w razie konieczności poszerzenia wywiadu skontaktuje się z Państwem telefonicznie
  3. Pacjent dokonuje wpłaty na nr konta KODENTU: 94 1240 5208 1111 0000 5477 2951 a potwierdzenie wpłaty wysyła na podany wyżej adres e- mail (dermatolog@kodent.bochnia.pl)
  4. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty lekarz odsyła do pacjenta e-mail z zaleceniami dotyczącymi stosowania leków oraz kod e- recepty
UWAGA! Opłacenie e- wizyty i przesłanie potwierdzenia opłaty drogą e-mail, jest automatycznie zgodą na przeprowadzenie e- wizyty, udzielenie e- porady oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO) Pacjenta w celach związanych z udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej przez przychodnię KODENT w Bochni